Nabożeństwa:
Niedziela: 10.00
Czwartek: 18.00.

Parking:
Dostepność miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Kościuszki.