Nabożeństwa:
Niedziela, godz. 10:00.
Czwartek, godz. 18:00.

Adres korespondecyjny: 

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Chrystusa Zbawiciela
Skrytka Pocztowa 64, 87-800 Włocławek

Konto bankowe:

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Chrystusa Zbawiciela
ul. Bracka 3/12, 87-800 Włocławek
Bank Pekao S.A.
Rachunek podstawowy:
nr konta 22 1240 1981 1111 0010 8375 0792
Rachunek Funduszu Ewangelizacyjnego:
nr konta 80 1240 1981 1111 0010 8375 7993