Kościół Dziecięcy

       

Kościół Dziecięcy to spotkania szkoły niedzielnej dla najmłodszych, podczas których dzieci się bawią, śpiewają, poznają historie biblijne i modlą się.

Kościół Dziecięcy organizuje również różnego rodzaju okolicznościowe przedstawienia. 

 

Wierzymy, że dzieci są istotną częścią kościoła, dlatego pragniemy zapewnić im jak najlepsze zajęcia i opiekę.

 

Miejsce i czas:

Spotkania Kościoła Dziecięcego odbywają się każdą niedziele, po wspólnym uwielbieniu w przykościelnym budynku.