WITAJ

Jesteśmy społecznością ludzi, których życie zostało przemienione przez Boga. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na każdą potrzebę człowieka, a kościół to miejsce relacji, inspiracji i Bożego działania. 

KIM JESTEŚMY

W CO WIERZYMY

POSŁUCHAJ

ZOBACZ ZDJĘCIA

POLUB NAS

MYŚL TYGODNIA

 

 

 

Gdzie jest dzisiaj Boża światłość?
Mateusza 5:14i16

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
16  Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i

chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Mateusza 18:20  

Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.
Na zewnętrznym dziedzińcu Przybytku było światło słoneczne, a przed zasłoną w miejscu
świętym paliły się lampy oliwne.  W Miejscu Najświętszym jednak nie było ani naturalnego,
ani sztucznego światła.  Znajdowała się tym wyłącznie światłość Boża.  Wszędzie tam, gdzie
przebywa Bóg, tam przebywa Jego światłość.  Dzisiaj zgromadzający się Kościół jest
miejscem, gdzie przebywa Bóg i tam możemy dzisiaj odnaleźć Bożą światłość, pozwolić aby

nas oświetliła i rozświetliła nasze wnętrze.

Boża światłość jest w zgromadzającym się Kościele