ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE Z CYKLU "BOŻE INSPIRACJE"

"MISJA I EWANGELIZACJA"

 


 

Miejsce: Włocławek ul. Dziewińska 9D

 

Rejestracja: 14 września od 14,00 do 16,00

Rozpoczęcie konferencji:                          17.00 Wspólny czas uwielbienia            

                                                                      ok 18.00 przerwa 

                               19.00-20.30 sesja I Sangyee Nam

                  

Plan dnia 15 wrzesień:                                09.00 poranne uwielbienie

                                                                      10.00-11.30 II sesja Sangyee Nam

                                                                      11.30-12.00 przerwa 

                                                                      12.00-13.30 III sesja Mieczysław Kotelnicki 

                                                                      13.30-16.00 przerwa obiadowa 

                                                                      16.00-17.30 IV sesja Sangyee Nam

                                                                      17.30-18.00 przerwa 

                                                                      18.00-19.00 V sesja Sangyee Nam

                  19.00- wieczór uwielbienia i chwały „Mów do nas Panie” Józef Wziątek

 

Plan dnia 16 wrzesień:                                09.00-11.00 nabożeństwo – kazanie Mieczysław Kotelnicki

                                                                      11.00-11.30 przerwa 

                                                                      11.30-13.00 sesja VI Sangyee Nam

                                                                      13.00-13.30 zakończenie konferencji 

                                                                      14.00- obiad  

 

Ofiara: 40,00zł

Rachunek: 25 1540 1069 2001 8715 7964 0001 

Nazwa odbiorcy: KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR CHRYSTUSA ZBAWICIELA WE WŁOCŁAWKU 

Adres odbiorcy: UL. BRACKA 3/12 87-800 WŁOCŁAWEK 

Tytuł: OFIARA

Zgłoszenia:do dnia 05.09.2018r.

Uwaga:  Uczestnicy organizują noclegi i wyżywienie we własnym zakresie. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym istnieje możliwość pomocy w załatwieniu noclegów i/lub wyżywienia.  

 

Kontakt: email: pastor@vp.pl  tel. 502 683 343 

Location: 9D Dziewińska Street, Włocławek, Poland

Day 1, 14thSeptember                Registration from 2 pm to 4 pm

                                                     5 pm – Start of the Conference, Worship 

                                                     about 6.30 pm - Break 

                                                     7 pm-9.30 pm Session I - Sangyee Nam

 

Day 2, 15thSeptember               9 am Morning Worship

10 am-11.30 am Session II - Sangyee Nam

11.30 am-12 pm Break 

12 pm-1.30 pm Session III - Mieczysław Kotelnicki

1.30 pm-4 pm Lunch break 

4 pm-5.30 pm Session IV - Sangyee Nam

5.30 pm-6 pm break 

6 pm-7 pm Session V- Sangyee Nam

7 pm The Evening of Glory and Worship „Lord, speak to us!” -Józef Wziątek

 

Day 3, 16thSeptember       9 am-11 am Sunday service, sermon - Mieczysław Kotelnicki

11 am-11.30 am Break 

11.30 am-1 pm Session VI - Sangyee Nam

13.00-13.30 End of the Conference 

2 pm lunch  

 

Fee      US $ 80.00

Account number:                 PL 25 1540 1069 2001 8715 7964 0001 

Account name:                     Kościół Zielonoświątkowy Zbór Chrystusa Zbawiciela we Włocławku 

SWIFT code:                         EBOSPLPW050

 

Registartion:                       by 5 September 2018 

Note:                                     The fee covers the conference, interpretation, meals and accommodation       

 

 Contact:                               email: more.words@zigzag.pl 

                                               Tel. (+48) 602 121 043 

 

WITAJ

Jesteśmy społecznością ludzi, których życie zostało przemienione przez Boga. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na każdą potrzebę człowieka, a kościół to miejsce relacji, inspiracji i Bożego działania. 

KIM JESTEŚMY

W CO WIERZYMY

POSŁUCHAJ

ZOBACZ ZDJĘCIA

POLUB NAS

Wizja dla Zboru we Włocławku

Mateusza 16:18  

                  A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

 

Widzimy Kościół, którego jedynym wyznacznikiem prawdy Bedzie Pismo Święte, Chrystocentryczny, oddany Bogu w każdym detalu, wzrastający w poznaniu, powołaniu oraz liczebnie. Jednomyślny w realizacji Bożych celów.

 

Widzimy Kościół pełen uwielbienia i chwały, rozmodlony, w którym formy działania będą zgodne ze Słowem Bożym i realizowane na najwyższym poziomie, zgodnie z regułą "dla Boga to, co najlepsze".

 

Widzimy Kościół otwarty na działanie Ducha Świętego, w którym będą przejawiały się wszystkie dary duchowe w sposób Biblijny oraz godny Boga.

Widzimy kościół funkcjonujący z pozycji jaką ma w Chrystusie, posiadający Królewską godność, zwycięski w konfrontacjach z mocami ciemności i wszelkimi przejawami mającymi na celu, wpłynąć destrukcyjnie na lokalną społeczność.

Widzimy Kościół dynamiczny i charyzmatyczny, w którym nabożeństwa świętujące obecność Boga będą "żywe" i pełne radości a wszelka forma, będzie poddana prowadzeniu Ducha Świętego.

Widzimy kościół ofiarny, odczytujący i reagujący na potrzeby lokalnej społeczności i jego misji, udzielający swojego czasu, obdarowań, finansów.

Widzimy Kościół otwarty na ludzi potrzebujących zbawienia, czytelny i rozpoznawalny dla świata, przemawiający w sposób zrozumiały, który swą formą oraz ofertą będzie zachęcał ludzi do życia z Bogiem.

Widzimy kościół, który łączy pokolenia w którym każda osoba niezależnie od wieku czy wykształcenia, będzie mogła znaleźć miejsce dla swojego życia oraz miejsce dla realizacji swojego powołania. 

Widzimy Kościół w którym każdy człowiek będzie miał poczucie bezpieczeństwa, będzie miejscem przyjaznym i otwarty na każdego człowieka, niosącym nadzieje, nacechowany Bożą miłością, pokojem, zrozumieniem i wrażliwością. Kościół budujący relacje w oparciu o etykę Królestwa Bożego.

Tak widzimy Kościół Chrystusa Zbawiciela we Włocławku.

MYŚL TYGODNIA

Ścieżki naszego życia

Izajasza 40:3

Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską…

 

Prorok Izajasz 40:1-11, przedstawia nam Boga który pociesza, odpuszcza winy,  przychodzi jako Wszechmocny do naszego życia a Jego działanie widzi wszelkie ciało.

Tak wiem… lubimy czytać te wspaniałe budujące fragmenty Bożych obietnic. Nie wiem czy zauważyliście, większość obietnic zapisanych w Biblii jest uwarunkowana. W tym przypadku, czytamy: Izajasza 40:4  Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną!

DOLINA – miejsce gdzie możemy się ukryć, często ukrywamy się, bo nie chcemy by ktoś nas zobaczył – utajony grzech. Dawid chciał ukryć grzech popełniony z Batszebą, a co na to Bóg?

2 Samuela 11:27  …Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu.

GÓRY I PAGÓRKI – miejsca w których żyję JA a nie Chrystus. Wywyższanie się ponad innych

a nieraz nawet ponad Boga. Czy jesteśmy gotowi szczerze wyznać: Galacjan 2:20  Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus…?

NIERÓWNE – niewłaściwe relacje: Bóg, małżeństwo, dzieci, rodzina, praca, Zbór… Jakie to

ważne by miłować tak jak On nas umiłował! Mateusza 5:23i24  jeżeli nie żyjesz we właściwych relacjach, Twój dar na ołtarzu nie jest przyjęty przez Boga.

STROME ZBOCZA – igranie ze śmiercią. Jezus Cię zbawił i wyrwał z ciemności do cudownej

swojej światłości 1 Piotra 2:9, nie wracaj tam skąd zostałeś wyrwany, w Twojej cielesności zostaną obudzone nawyki przeszłości, i gotowe! Mały kompromis zawróci Cię z drogi zbawienia: od kieliszka do alkoholizmu, od uśmiechu do zdrady, od pożądania do kradzieży itd.

                Czy Wszechmocny już działa w Twoi życiu? Izajasza 40:10. Jeżeli nie i odczuwasz głęboki deficyt Boga, nie miej żalu do Niego tylko zadaj sobie pytanie: czy ścieżki mojego życia są przygotowana na Jego objawienie?