WITAJ

Jesteśmy społecznością ludzi, których życie zostało przemienione przez Boga. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na każdą potrzebę człowieka, a kościół to miejsce relacji, inspiracji i Bożego działania. 

KIM JESTEŚMY

W CO WIERZYMY

POSŁUCHAJ

ZOBACZ ZDJĘCIA

POLUB NAS

MYŚL TYGODNIA

Ścieżki naszego życia

Izajasza 40:3

Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską…

 

Prorok Izajasz 40:1-11, przedstawia nam Boga który pociesza, odpuszcza winy,  przychodzi jako Wszechmocny do naszego życia a Jego działanie widzi wszelkie ciało.

Tak wiem… lubimy czytać te wspaniałe budujące fragmenty Bożych obietnic. Nie wiem czy zauważyliście, większość obietnic zapisanych w Biblii jest uwarunkowana. W tym przypadku, czytamy: Izajasza 40:4  Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną!

DOLINA – miejsce gdzie możemy się ukryć, często ukrywamy się, bo nie chcemy by ktoś nas zobaczył – utajony grzech. Dawid chciał ukryć grzech popełniony z Batszebą, a co na to Bóg?

2 Samuela 11:27  …Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu.

GÓRY I PAGÓRKI – miejsca w których żyję JA a nie Chrystus. Wywyższanie się ponad innych

a nieraz nawet ponad Boga. Czy jesteśmy gotowi szczerze wyznać: Galacjan 2:20  Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus…?

NIERÓWNE – niewłaściwe relacje: Bóg, małżeństwo, dzieci, rodzina, praca, Zbór… Jakie to

ważne by miłować tak jak On nas umiłował! Mateusza 5:23i24  jeżeli nie żyjesz we właściwych relacjach, Twój dar na ołtarzu nie jest przyjęty przez Boga.

STROME ZBOCZA – igranie ze śmiercią. Jezus Cię zbawił i wyrwał z ciemności do cudownej

swojej światłości 1 Piotra 2:9, nie wracaj tam skąd zostałeś wyrwany, w Twojej cielesności zostaną obudzone nawyki przeszłości, i gotowe! Mały kompromis zawróci Cię z drogi zbawienia: od kieliszka do alkoholizmu, od uśmiechu do zdrady, od pożądania do kradzieży itd.

                Czy Wszechmocny już działa w Twoi życiu? Izajasza 40:10. Jeżeli nie i odczuwasz głęboki deficyt Boga, nie miej żalu do Niego tylko zadaj sobie pytanie: czy ścieżki mojego życia są przygotowana na Jego objawienie?