WITAJ

Jesteśmy społecznością ludzi, których życie zostało przemienione przez Boga. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na każdą potrzebę człowieka, a kościół to miejsce relacji, inspiracji i Bożego działania. 

KIM JESTEŚMY

W CO WIERZYMY

POSŁUCHAJ

ZOBACZ ZDJĘCIA

POLUB NAS

Wizja dla Zboru we Włocławku

Mateusza 16:18  

                  A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

 

Widzimy Kościół, którego jedynym wyznacznikiem prawdy Bedzie Pismo Święte, Chrystocentryczny, oddany Bogu w każdym detalu, wzrastający w poznaniu, powołaniu oraz liczebnie. Jednomyślny w realizacji Bożych celów.

 

Widzimy Kościół pełen uwielbienia i chwały, rozmodlony, w którym formy działania będą zgodne ze Słowem Bożym i realizowane na najwyższym poziomie, zgodnie z regułą "dla Boga to, co najlepsze".

 

Widzimy Kościół otwarty na działanie Ducha Świętego, w którym będą przejawiały się wszystkie dary duchowe w sposób Biblijny oraz godny Boga.

Widzimy kościół funkcjonujący z pozycji jaką ma w Chrystusie, posiadający Królewską godność, zwycięski w konfrontacjach z mocami ciemności i wszelkimi przejawami mającymi na celu, wpłynąć destrukcyjnie na lokalną społeczność.

Widzimy Kościół dynamiczny i charyzmatyczny, w którym nabożeństwa świętujące obecność Boga będą "żywe" i pełne radości a wszelka forma, będzie poddana prowadzeniu Ducha Świętego.

Widzimy kościół ofiarny, odczytujący i reagujący na potrzeby lokalnej społeczności i jego misji, udzielający swojego czasu, obdarowań, finansów.

Widzimy Kościół otwarty na ludzi potrzebujących zbawienia, czytelny i rozpoznawalny dla świata, przemawiający w sposób zrozumiały, który swą formą oraz ofertą będzie zachęcał ludzi do życia z Bogiem.

Widzimy kościół, który łączy pokolenia w którym każda osoba niezależnie od wieku czy wykształcenia, będzie mogła znaleźć miejsce dla swojego życia oraz miejsce dla realizacji swojego powołania. 

Widzimy Kościół w którym każdy człowiek będzie miał poczucie bezpieczeństwa, będzie miejscem przyjaznym i otwarty na każdego człowieka, niosącym nadzieje, nacechowany Bożą miłością, pokojem, zrozumieniem i wrażliwością. Kościół budujący relacje w oparciu o etykę Królestwa Bożego.

Tak widzimy Kościół Chrystusa Zbawiciela we Włocławku.

MYŚL TYGODNIA

Ścieżki naszego życia

Izajasza 40:3

Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską…

 

Prorok Izajasz 40:1-11, przedstawia nam Boga który pociesza, odpuszcza winy,  przychodzi jako Wszechmocny do naszego życia a Jego działanie widzi wszelkie ciało.

Tak wiem… lubimy czytać te wspaniałe budujące fragmenty Bożych obietnic. Nie wiem czy zauważyliście, większość obietnic zapisanych w Biblii jest uwarunkowana. W tym przypadku, czytamy: Izajasza 40:4  Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną!

DOLINA – miejsce gdzie możemy się ukryć, często ukrywamy się, bo nie chcemy by ktoś nas zobaczył – utajony grzech. Dawid chciał ukryć grzech popełniony z Batszebą, a co na to Bóg?

2 Samuela 11:27  …Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu.

GÓRY I PAGÓRKI – miejsca w których żyję JA a nie Chrystus. Wywyższanie się ponad innych

a nieraz nawet ponad Boga. Czy jesteśmy gotowi szczerze wyznać: Galacjan 2:20  Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus…?

NIERÓWNE – niewłaściwe relacje: Bóg, małżeństwo, dzieci, rodzina, praca, Zbór… Jakie to

ważne by miłować tak jak On nas umiłował! Mateusza 5:23i24  jeżeli nie żyjesz we właściwych relacjach, Twój dar na ołtarzu nie jest przyjęty przez Boga.

STROME ZBOCZA – igranie ze śmiercią. Jezus Cię zbawił i wyrwał z ciemności do cudownej

swojej światłości 1 Piotra 2:9, nie wracaj tam skąd zostałeś wyrwany, w Twojej cielesności zostaną obudzone nawyki przeszłości, i gotowe! Mały kompromis zawróci Cię z drogi zbawienia: od kieliszka do alkoholizmu, od uśmiechu do zdrady, od pożądania do kradzieży itd.

                Czy Wszechmocny już działa w Twoi życiu? Izajasza 40:10. Jeżeli nie i odczuwasz głęboki deficyt Boga, nie miej żalu do Niego tylko zadaj sobie pytanie: czy ścieżki mojego życia są przygotowana na Jego objawienie?